Privathospital – det trygge alternativ

08 august 2017 Astrid Pedersen
Privathospital - det trygge alternativ

De nyeste regler om det frie, udvidede sygehusvalg betyder, at du kan blive behandlet på et privathospital, hvis det sygehus eller hospital, hvor du oprindeligt er henvist til, ikke kan overholde behandlingsgarantien på fire uger fra visitation til udredning. Du har i så tilfælde ret til at vælge at blive henvist til udredning, behandling eller operation på et privathospital, også selv om du ikke er medlem af en privat sygeforsikring (som for eksempel sygeforsikringen Danmark) eller er så privilegeret at have en medarbejder sundhedsordning gennem dit arbejde. Alle har ret til at blive udredt og få lagt en behandlingsplan inden for fire uger efter at lægen har henvist én dertil. Og hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan leve op til sine forpligtelser desangående, må det private jo træde i kraft.

Du får mange fordele, når du kommer i hænderne på det dygtige og professionelle personale på et af Danmarks mange privathospitaler. Til at starte med bliver der foretaget en grundig og holistisk helbredsundersøgelse af dig, med det formål at afdække alle de mulige årsager, der kan være til din tilstand. Denne vurdering danner basis for en omfattende og tilbundsgående plan for dit videre forløb, uanset om dette inkluderer medicinsk behandling, terapi, eller måske endda operation. Alle procedurer følges op med efterbehandling, kontroller og grundig dokumentation af forløb og fremskridt. Langt de fleste patienter oplever en meget større grad af tilfredshed med hele behandlingsforløbet på et privathospital, end de gør i det offentlige regi.

Skulle du stå i den situation, at du ønsker at blive behandlet på et privathospital uanset, hvordan ventelisterne i det offentlige ser ud – ja, så kan du vælge at betale selv. Det er muligt, at du kan opnå tilskud via din private sygeforsikring, eller at din arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring dækker hele – eller dele af – behandlingen eller omkostningerne ved en operation. Under alle omstændigheder vil det være hele investeringen værd at opsøge et privathospital, om ikke andet så for at få en grundig udredning, som evt. kan lægges til grund for videre behandling i enten offentligt eller privat regi. Dette reducerer risikoen for fejlbehandlinger, som kan have vidtrækkende konsekvenser for din tilværelse, og gøre det nemmere for fremtidige sundhedsprofessionelle at danne sig et billede af din helbredstilstand.

På danske privathospitaler – for eksempel aleris.dk – er du altid i trygge hænder!

Flere Nyheder